0px

product

KỶ YẾU AGRIBANK HỒ CHÍ MINH

Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập AGRIBANK Chi nhánh TPHCM
image-1

AGRIBANK CN TP.HCM

Năm 1986,  Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng đường lối đổi mới, xác định đổi mới hệ thống ngân hàng là khâu then chốt. Ngày 26/03/1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 53/HĐBT thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam – tiền thân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày nay. Thời điểm đáng nhớ này được xem như dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Agribank – Ngân hàng chuyên doanh đi đầu trong đầu tư vào một lĩnh vực mang nhiều rủi ro, khó khăn nhất, nhưng cũng đầy tiềm năng nhất – đó là nông nghiệp, nông thôn.

Quá trình 29 năm dựng xây và phát triển, Agribank được Đảng, Chính phủ ghi nhận Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Agribank đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Client: AGRIBANK

Location: Thành Phố Hồ Chí Minh

Scope of works:  Thiết kế Kỷ yếu, Khu vực sân khấu và các ấn phẩm in ấn